2023-2024 Güz Dönemi Ortak Seçmeli Dersleri Dersliklerinin Belirlenmesi
4.10.2023

İlgili Akademik Birimin Bölüm Başkanları tarafından "Öğrenci Bilgi Sistemine (OBS)" tanımlanan dersleri, öğrencilerimiz kendi OBS sisteminden Ders Programı kısmından dersliklerini öğrenebilirler.